جستجو
» معرفی سازمان » حوزه ریاست » - مسئول دفتر

کارشناس روابط عمومی:

حکمت‌الله بهروزی‌خواه

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه