جستجو
» معرفی سازمان
شورای سازمان

رئیس شورای سازمان:

سیدنورالدین امیری (شهردار بوشهر)

اعضای شورای سازمان:

1. وحید بارگاهی (سرپرست اداره توسعه، مدیریت و منابع شهرداری)

2. نصرالله سلطانی (معاون عمرانی شهرداری)

3. گرشاسب گرشاسبی (رئیس اداره حراست شهرداری)

4. علی اکبر نگین‌تاجی (رئیس اداره حقوقی شهرداری)

5. کیوان هاشم‌زاده (عضو شورای شهر بوشهر)

هیات‌مدیره

رئیس هیات مدیره:

وحید بارگاهی (سرپرست اداره توسعه، مدیریت و منابع شهرداری)

رئیس سازمان:

محمد صادق سعیدی 

عضو هیات‌مدیره سازمان:

فرید میرشکار

اداره توسعه، مدیریت و منابع

مصطفی فخرآوری

اداره فرهنگی، ورزشی

رضا رضازاده

اداره اجتماعی

مهدی عادلی

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه