جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ز » محمدحسن زاهدی

محمدحسن زاهدی

شهید محمدحسن زاهدی

وصیت نامه شهید محمد حسن زاهدی

نام پدر: ابراهیم

       تاریخ تولد: 10/12/1341

                   تاریخ شهادت: 23/4/1361

                               محل شهادت: شلمچه

 اینجانب محمد زاهدی به دلخواه خود و برای پیشبرد اهداف اسلام و پیروی از فرمان امام خمینی رهبر سازش ناپذیرمان که فرمودند (مردم و جوانان به جبهه بروند تا آنهایی که در جبهه هستند خسته نشوند ) به جبهه جنگ رفتم. من سنگینی این مطلب را بر دوش خود احساس کردم و برای اجرای عدالت و قانون الهی به نبرد علیه باطل رفتم و بسیار خوشحال هستم که در این راه رفته ام چون راه حسین (ع) است .

  

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه