جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ز » بهمنیار زاهدی

بهمنیار زاهدی

شهید بهمنیار زاهدی

وصیت نامه شهید بهمنیار زاهدی

نام پدر: محمدجعفر

       تاریخ تولد: 10/1/1341

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

اما ای مادر ای فرشته آسمانی، امیدوارم که از مرگ من ناراحت نشوی. چون این یک امانت بود که خدا به تو داد و تو هم باید این امانت را دو دستی تقدیم به خداوند می کردی .خدائی که مهربان و عادل است . این انقلاب نعمتی بود که خداوند به ما داد تا بلکه ما را مورد آزمایش قرار دهد که آیا در حرف پشتیبان انقلاب اسلامی ایران هستیم یا در عمل ، مادر و پدر من دیگر عرضی ندارم .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه