جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ز » علی زارعی

علی زارعی

شهید علی زارعی

وصیت نامه شهید علی زارعی

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 30/6/1351

                   تاریخ شهادت:4/4/1367

                               محل شهادت: جزیره مجنون

اینجانب علی زارعی که کشورم را در زمان جنگ دیدم وظیفه خود دانسته تا به نبرد کفار بعثی بپردازم . لذا من به جبهه می روم .اگر شهید شدم مبادا خانواده ام بی صبری کنند. و پیام من به مردم مسلمان این است که در خط امام بوده و راه ما که راه امام حسین (ع) و شهادت در راه خداست ادامه دهند.  اگر شهید شدم در قبرستان کاکی مرا بخاک بسپارید .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه