جستجو

حمید پریش

شهید حمید پریش

وصیت نامه شهید حمید پریش

نام پدر: علی

       تاریخ تولد: 1/6/1338

                   تاریخ شهادت: 2/1/1361

                               محل شهادت: شوش

سلام بر امت قهرمان و شهید پرور ایران ، ای شهیدان، در جوار حق تعالی آسوده باشید که ملت ، پیروزی شما را از دست نخواهد داد. اینجا محل محراب و سجده در برابر پروردگار حق تعالی را به چشم می بینیم . ای مسلمانان  و ای کسانی که پشت جبهه ها را تقویت می کنید امام را فراموش نکنید و به رهنمودهای او گوش کنید و قلب آن بزرگوار را نرنجانید که خداوند سبحان شما را نخواهد بخشید .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه