جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » خـ خ » پرویز خواجه

پرویز خواجه

شهید پرویز خواجه

 وصیت نامه شهید پرویز خواجه

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 20/8/1346

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: ام الرصاص

من حقیر به ملت عزیز و بزرگ می گویم که تا به حال که این انقلاب را با خون بهترین فرزندانتان پاسداری کرده اید نکند خدای ناکرده دست از مبارزه بردارید که تازه انقلاب در آستانه پیروزی بزرگ قرار گرفته است (بحمد ا...) و نیاز به فداکاری و سرمایه گذاری بیشتر دارد. از خدا بخواهید که روزی نیاید که زرق و برق و مال و اموال اندک دنیا و یا همسر و فرزندان و راحتی دنیا شما را فریب بدهد که در پشت آن عذاب خداست .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه