جستجو

حسن خوشبخت

شهید حسن خوشبخت

وصیت نامه شهید حسن خوشبخت

نام پدر: علی

       تاریخ تولد: 11/4/1340

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: جزیره قطعه

خدایا ، ای آرام کننده قلبها و گامهای لرزان ، ما را در تحت  عنایات واسعه خویش تا انقلاب مهدی (عج) و حتی کنار مهدی(عج) محافظت بفرما .خدایا تو را شکر می گویم که در زمانی ما را حیات بخشیدی که در آن زمان رایحه انفاس قدسیه ولی فقیه (امام امت ) به اقصی نقاط عالم رسیده ، خدایا ایشان را محافظت بفرما، خدایا ایشان را محافظت بفرما ، خدایا قائم مقام رهبری را محافظت بفرما .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه