جستجو

راشد جعفری

شهید راشد جعفری

وصیت نامه شهید را شد جعفری

نام پدر: اسمعیل

       تاریخ تولد: 2/12/1313

                   تاریخ شهادت: 11/8/1361

                               محل شهادت: عین خوش

درود به خداوند یکتا که به ما جان داد تا فدای اسلام کنیم ، سلام به رهبر عزیز انقلاب که ما را به راه راست هدایت فرمود . وصیت می کنم به فرزندان عزیزم که بعداز من را ه شهیدان را ادامه دهند و به دستورات امام رفتار کنند که همان دستورات اسلام می باشد.


تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه