جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » جـ ج » احمد جولائیان

احمد جولائیان

شهید احمد جولائیان

وصیت نامه شهید احمد جولائیان

نام پدر: عبدالله

       تاریخ تولد: 9/4/1344

                   تاریخ شهادت: 21/11/1364

                               محل شهادت: اروند کنار

پدر و مادر عزیرم از اینکه به حکم وظیفه شرعی و دینی خود شما را تنها می گذارم مرا ببخشید ولی بدانید که دین و آئین مقدس اسلام نیز تنها مانده و بر ما واجب است که آن را از غربت زدگی بدر آوریم و حمایتش کنیم. خانواده عزیزم دلم می خواهد که بعد از من شما هم ادامه دهنده راهم باشید . امام را دعا کنید.  

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه