جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » حـ ح » سیدجعفر حسینی خائزی

سیدجعفر حسینی خائزی

شهید سیدجعفر حسینی خائزی

وصیت نامه شهید سید جعفر حسینی خائیزی

نام پدر: سید احمد

       تاریخ تولد: 4/2/1340

                   تاریخ شهادت: 9/5/1361

                               محل شهادت: کوشک

سلام بر شما که عشق به اسلام و میهن و امید به استقلال و آزادی همچنان  در رگهایتان جاریست و طپش قلبتان فریاد آزادی و استقلال سر می دهد ، پدرم هر چند که شما را ناراحت کرده ام امید است که مرا ببخشید . از فقدان من گریه و زاری ننمائید. مادرم هر چند که تو برای من مادری دلسوز و مهربان بوده ای ولی این دلسوزی و مهربانی تو برایم مانعه ای برای رسیدن به ا... نمی شود و امید است که بعد از من سرپرست دلسوز  برای خانواده ام باشید .

  

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه