جستجو

محسن چگاه

شهید محسن چگاه

وصیت نامه شهید محسن چگاه

نام پدر: قاسم

       تاریخ تولد:27/4/1345

                   تاریخ شهادت: 25/12/1364

                               محل شهادت:فاو

وصیتم به شما ملت شهید پرور ایران این است که مبادا دل امام عزیز را برنجانید. مبادا بگذارید ناراحت شود که رنجش او رنجش خاطر امام زمان(عج) است ، هر چند که تا کنون دل او را نرنجانیده اید . شما ملت ایران ملتی هستید نمومه ، صدر تاریخ اسلام نیز مانند شما را بخود ندیده است. پدر و مادر عزیزم برای من آرزوی شهادت کنید .

 

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه