جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » آا » عبدالحسین اردشیری

شهدا

شهید عبدالحسین اردشیری

 وصیت نامه  شهیدعبد الحسین اردشیری

نام پدر: رضا

       تاریخ تولد: 1/11/1334

                   تاریخ شهادت: 2/1/1361

                               محل شهادت: کرخه نور(شوش)

خداوند طول عمری به امام خمینی بدهد که اسلام و مسلمین را رهبری و هدایت بفرماید و از مسئولین شهری می خواهم که به وضع امور داخلی شهر برسند و مجالی به فرصت طلبان ندهند و اگر شهید شدم خانواده ام زیاد ناراحتی نکنند.

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه