جستجو

راه های ارتباطی

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر

 

ایمیل:  farhangi@bushehr.ir

شماره تلفن: 07733321321

آدرس:  بوشهر - خیابان شهید چمران - سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر

کد پستی: 7513819973

سپاس از اعتماد شما

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه