ثبت نام جشنواره طراحی پوستر

مشخصات فردی
*
*
مشخصات آثار ارسالی
*
در صورت وجود بیش از یک فایل لطفاً فایل ها را به حالت زیپ درآورید و سپس ارسال فرمایید.


Contact Us

To communicate with the municipality :

E-mail of Public Relations and International Affairs of Bushehr Municipality pr@bushehcity.ir

Mayor's Office : 33323329

Central municipality :33337455

Protection : 33330817

نقشه