جستجو
» خانه‌های بازی

خانه‌های بازی زیرمجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر

 

1. خانه بازی بادبادک

 

2. خانه بازی مداد رنگی

 

3.

اخبار و اطلاعات خانه های بازی

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه